Sun 09/06/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Morton, Birchwood Park 12:00p 1:15p  >Travel> Mystics 8U Practice    BC 
4:00p 5:30p  >Travel> Mystics 10U Practice    BC